در صورتی که ثبت نام سجام و احراز هویت سجام را انجام داده اید از طریق لینک زیر نسبت به افتتاح حساب غیرحضوری اقدام نمایید