عرضه اولیه به این معنا می باشد که شرکت ها سهام خود را برای اولین بار در بورس اوراق بهادار عرضه می کنند و از این طریق به تامین سرمایه موردنیاز خود می پردازند.

هنگامی که سهام شرکت ها برای اولین بار در بورس عرضه می شود اصلاحا میگویند عرضه اولیه شده است و به روز اول اصطلاحا روز عرضه می گویند.

در اطلاعیه عرضه اولیه نام شرکت، نماد سهم، تاریخ عرضه اولیه، حداکثر سهمیه قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی و حقوقی، تعداد سهام قابل عرضه توسط شرکت، دامنه قیمتی و ... مشخص می شود و مشتریان براساس اطلاعیه در روز عرضه اقدام به خرید می نمایند.

 

نمونه اطلاعیه عرضه اولیه شرکت وآوا را در تصویر زیر میبینید: