طبق دستورالعمل شرکت فرابورس ایران از این پس خرید عرضه اولیه های شرکت فرابورس از طریق کارگزاری ها به صورت خودکار انجام نخواهد شد و کاربران گرامی در صورت تمایل برای خرید این عرضه ها در هر عرضه اولیه به صورت مجزا در روز و ساعت عرضه درخواست خرید خود را از طریق سامانه ی آنلاین یا آفلاین ثبت سفارش نمایید.

 

آموزش خرید عرضه اولیه از طریق سامانه معاملات آنلاین