نحوه پذیرش مشتریان در بورس کالا

 

کلیه متقاضیان انجام معاملات در بورس کالا بایستی مدارک مورد نیاز به شرح زیر را تهیه و با مراجعه حضوری به کارگزاری دیران پارس، فرم درخواست کد بورسی را تکمیل نمایند. پس از تکمیل مدارک کارگزاری طی مدت زمان حداکثر 3 روز کاری کد بورسی برای مشتریان را اخذ و ارائه می نمایند.

 

مدارک مورد نیاز برای مشتریان حقیقی:

*  تکمیل فرم درخواست کد مشتری نزد کارگزار

*   تصویر شناسنامه و کارت ملی که توسط کارگزار برابر با اصل شده باشد

*   سایر موارد به تشخیص کمیته

 

مدارک مورد نیاز برای مشتریان حقوقی:

*   تکمیل فرم درخواست کد مشتری نزد کارگزار

*   مدارک هویتی شرکت شامل: اساسنامه شرکت، روزنامه رسمی آخرین تغییرات شرکت، آخرین روزنامه رسمی در خصوص اعضای هیات مدیره و دارندگان امضای مجاز شرکت،شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضای مجاز و کلیه اعضای هیات مدیره و مدیرعامل ( این موارد بایستی توسط کارگزار برابر با اصل شده باشد) .

*    مدارک مالی شرکت شامل: اظهارنامه مالیاتی آخرین دوره مالی، کد اقتصادی، صورت‏های مالی آخرین دوره مالی شرکت به همراه گزارش حسابرس رسمی و بازرس قانونی ( در صورت نیاز بر اساس اطلاعیه سالیانه وزارت امور اقتصادی و دارایی حسب مقدار دارایی و فروش اظهارنامه مالیاتی).

*    مجوزهای فعالیت شرکت

*    سایر موارد در صورت نیاز به تشخیص کمیته

 

مدارک مورد نیاز برای مشتریان حقوقی:

*    تکمیل فرم درخواست کد به زبان انگلیسی یا فارسی

*   اساسنامه شرکت

*   تصویر لایسنس شرکت یا سایر مجوزهای فعالیت نظیر کپی کارت بازرگانی که به تایید کنسولگری ایران در آن کشور رسیده باشد ( اصل جهت رویت بورس بایستی ارائه گردد )

*   تصویر پاسپورت مالک / مالکین و مدیرعامل شرکت

*    سایر موارد در صورت نیاز به تشخیص کمیته

نکته1 : اگر کشور غیر انگلیسی زبان باشد، بایستی مدارک به زبان فارسی با انگلیسی ترجمه شده باشند

نکته2: در مورد شرکت های خارجی جهت صدور کد معاملاتی نیاز به استعلام کد فراگیر اتباع خارجی نیز است که این کار بعد از تکمیل بودن مدارک انجام می­شود. در صورتی که متقاضی کد خارجی، از سایر سازمان­ها یا ارگان ها کد فراگیر اتباع خارجی خود را اخذ نموده است بهتر است که این کد را روی فرم درخواست کد یادداشت نماید

 

مدارک مورد نیاز برای مشتریان عمومی/دولتی/نظامی:

*   تکمیل فرم درخواست کد مشتری

*   مدارک هویتی شرکت شامل اساسنامه یا مستندات تاسیس شرکت یا موسسه ، آخرین روزنامه رسمی تغییرات و مدیران و دارندگان امضای مجاز شرکت یا موسسه، تصویر شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضای مجاز و مدیرعامل یا رئیس شرکت یا موسسه ( این موارد بایستی توسط کارگزارا برابر با اصل گردد)

*  مدارک مالی شرکت شامل : اظهارنامه مالیاتی آخرین دوره مالی (در صورت وجود)، کد اقتصادی

 

نکات عمومی:

*  بورس مجاز است جهت احراز هویت مشتریان به به مراجع قانونی مراجعه و تاییدیه دریافت نمایند. بدیهی است صدور کد منوط به تایید اصالت مدارک می باشد و با خاطیان برخورد قانونی می شود.

*  مشتری موظف است در هر زمان بنا به درخواست بورس نسبت به ارائه مدارک و مستندات مجددا اقدام نماید. در صورت عدم ارائه ، کد مشتری غیر فعال می گردد.

*   مشتری موظف است هرگونه تغییر در مدارک و مستندات را به بورس اعلام نماید و توجه به تاریخ انقضای مدارک و بروزرسانی آن نزد بورس در تعهد مشتری می باشد.

*  در صورتی که مشتری وکالت انجام معاملات خود را بطور رسمی به وکیل منتقل نموده باشد، برای وکیل حسب نوع شخصیت آن ( حقیقی - حقوقی) نیز بایستی مدارک بطور کامل ارائه گردد.

 

 

 

فرم های درخواست کد بورسی برای همه بازارها:

 

فرم درخواست کد مشتریان حقوقی

 

فرم درخواست کد مشتریان حقیقی

 

فرم درخواست کد مشتریان حقیقی خارجی

 

فرم مشخصات مشتریان حقوقی خارجی

 

فرم مشخصات وکیل