بیش از 14 سال سابقه
 
 
برترین غرفه نمایشگاه Finex به مدت 2 سال پیاپی 
 
موسس بورس فلزات ایران
 
 
برترین عرضه کننده ذوب آهن اصفهان
 
 
برگزار کننده دوره آموزشی MBA بازار سرمایه