قرعه کشی سکه های بهار آزادی در کمپین سپاس کارگزاری دلیران پارس برای کلیه مشتریان


کلیه مشتریانی که در سامانه معاملات آنلاین کارگزاری دلیران پارس حداقل یک معامله در تابستان 98 انجام دهند، در قرعه کشی کمپین سپاس شرکت داده خواهند شد.
شانس هر فرد در قرعه کشی بر اساس میزان کلیه معاملات انجام شده مشتری در کارگزاری از ابتدای تاسیس تا زمان قرعه کشی خواهد بود.
به عبارت دیگر در صورت انجام یک معامله توسط شما، شانس معاملات سنوات گذشته شما نیز به صورت یکجا محاسبه شده و در قرعه کشی لحاظ خواهد شد.


جایزه قرعه کشی: سکه بهار آزادی
زمان قرعه کشی: پایان شهریورماه 98
مبنای قرعه کشی: امتیازات دریافتی ناشی از معاملات شما مشتری گرامی از ابتدای تاسیس کارگزاری دلیران پارس