خبرگزاری آریا - شرکت بیمه دی به استناد ماده 12 مکرر 1 دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در فرابورس ایران اعلام کرد که از تاریخ گزارشگری قبلی (صورت های مالی و گزارش تفسیری مدیریت دوره مالی 12/9/6/3 ماهه منتهی به 1397/09/30 ) تا مقطع فعلی تغییر با اهمیتی در وضعیت مالی یا عملکرد شرکت رخ نداده است. به گزارش خبرگزاری آریا و بر اساس اعلام بیمه دی، تغییرات درقیمت سهام این شرکت ناشی از عرضه و تقاضا است و ارتباطی با عملکرد ...
منبع خبر: آریا
دسته بندی خبر: اقتصادی