خبرگزاری آریا - هیات مدیره شرکت بانک خاورمیانه با نماد وخاور، پیشنهاد خود را برای افزایش سرمایه شرکت از 7 هزار میلیارد ریال به 10 هزار میلیارد ریال به مجمع عمومی فوق العاده ارائه کرد. به گزارش خبرگزاری آریا و بر اساس اطلاعیه بانک خاورمیانه روی کدال سازمان بورس، هیات مدیره این بانک با عنایت به ماده 3 دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب 1395/07/17 هیئت مدیره ...
منبع خبر: آریا
دسته بندی خبر: اقتصادی