رویدادها

افزایش شعب فعال کارگزاری دلیران پارس به ۳۳ شعبه در سطح کشور

افزایش شعب فعال کارگزاری دلیران پارس به ۳۳ شعبه در سطح کشور

با موافقت و صدور مجوز شرکت بورس، شعب کارگزاری دلیران پارس در ۳ شهرستان دیگر افتتاح شد و بدین ترتیب تعداد دفاتر فعال کارگزاری به ۳۳ شعبه در سطح کشور رسید....

حضور شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس در نمایشگاه کیش اینوکس 2020

حضور شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس در نمایشگاه کیش اینوکس 2020

شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس با حضور در نمایشگاه کیش اینوکس 2020 به معرفی ظرفیت ها و توانمندی های گروه و به خصوص کارگزاری دلیران پارس پرداخته است....