جهت افتتاح حساب آنلاین کد بورسی ابتدا فرم موجود در لینک زیر را تکمیل و سپس با دردست داشتن

مدارک شناسایی به یکی از مراکز احراز هویت کارگزاری دلیران پارس مراجعه نمایید

همچنین در صورتی که در فرم زیر به جهت تاخیر در ارسال پیامک تایید توسط سامانه سجام یا به هر دلیل دیگری دچار مشکل شدید می توانیداز فرم افتتاح حساب 2  جهت ثبت نام استفاده نمایید

 

 

فرم افتتاح حساب 2 

 

پیگیری پرونده 

 

لیست مراکز احراز هویت