مرحله 1

در این مرحله اطلاعات فردی خود را وارد کنید و مرحله بعد را بزنید

(دقت نمایید که در این بخش ایمیلی که قبلا ثبت نام شده است را وارد ننمایید و ایمیل مختص خودتان را وارد کنید)

 

مرحله دوم

در این مرحله اطلاعات شغلی خود را وارد و به مرحله بعد بروید

 

مرحله سوم

در این مرحله اطلاعات بانکی خود را وارد کنید و به مرحله بعد بروید

(دقت نمایید که شماره حساب و شماره شبا خود را به درستی وارد نمایید)

 

مرحله چهارم

در این مرحله برخی اطلاعات اضافه مانند میزان آشنایی و ... را وارد و به مرحله بعد بروید

 

مرحله پنجم

در این مرحله اطلاعات نمایند(در صورت وجود) راوارد نمایید

 

مرحله ششم

در این مرحله تصاویر اصل مدارک خود را آپلود نمایید.

(دقت نمایید مدارک رنگی و به طور صحیح و کامل آپلود شوند)

 

مرحله هفتم

در این مرحله اطلاعات خود را چک کنید و در صورت عدم مغایرت به مرحله بعد بروید و در صورت مغایرت به مراحل گذشته برگشته و تصحیح نمایید

 

 

مرحله هشتم

در این مرحله تیک دفتر پیشخوان و یا شعبه کارگزاری را انتخاب و حتما دکمه ذخیره و ثبت نام را بزنید

 

مرحله نهم

در پایان با وارد کردن کد ملی خود می توانید پرینت پرونده خود را دریافت و با امضا و اثر انگشت آن به شعب یا دفاتر پیشخوان مراجعه نمایید.

همچنین میتوانید پرونده را پرینت نگرفته و به شعب یا دفاتر پیشخوان مراجعه و با اعلام نام کارگزاری و کدملی خود پرینت پرونده خود را جهت تکمیل امضا دریافت نمایید