جهت ثبت نام با شماره 41565000-021 داخلی 162 (سرکار خانم منشوری) تماس حاصل نمایید.