جهت افتتاح حساب با شماره  41565000 -021   تماس حاصل فرمایید.