• مجوز معاملات بورس اوراق بهادار
  • مجوز معاملات فرابورس ایران
  • مجوز معامله فرآورده‌های صنعتی و معدنی در بورس کالای ایران
  • مجوز معامله فرآورده‌های نفت و پتروشیمی در بورس کالای ایران
  • مجوز معامله فرآورده‌های کشاورزی در بورس کالای ایران
  • مجوز مشاور پذیرش در بورس کالای ایران
  • مجوز معاملات سلف موازی محصولات فلزی، فرآورده های نفت و پتروشیمی ، محصولات کشاورزی و‌سیمان
  • مجوز معامله گواهی سپرده کالایی برای کلیه گروه های کالایی ایران
  • مجوز معامله قراردادهای آتی سهام در بورس اوراق بهادار
  • مجوز فعالیت در بورس انرژی و معاملات آتی سکه طلا
  • مجوز برگزاری دوره های آموزشی از کمیته راهبری آموزش