اعضا هیات مدیره

  • جناب آقای محمد جواد جوادی ندا
  • جناب آقای مهدی معروفی
  • جناب آقای دکتر حامد نورانی

 

مدیران شرکت

  • مدیر عامل: جناب آقای محمد جواد جوادی ندا
  • مدیر معاملات اوراق بهادار: سرکار خانم فاطمه بگ جوانی
  • مدیر تحلیل وسرمایه گذاری: جناب آقای محسن کرکه آبادی
  • سرپرست بورس کالا: سرکار خانم مهناز افشاری
  • مدیر اداری : جناب آقای امید کیافر