اعضا هیات مدیره

  • جناب آقای محمد جواد جوادی ندا
  • جناب آقای فرزاد نبی زاده رضائیه
  • سرکار خانم سیده مرضیه سیاه پوشان

 

مدیران شرکت

  • مدیر عامل: جناب آقای فرزاد نبی زاده رضائیه
  • معاونت مالی و اداری: جناب آقای حمیدرضا کریمی مقدم
  • مدیر معاملات اوراق بهادار: سرکار خانم فاطمه بگ جوانی
  • مدیر تحلیل وسرمایه گذاری: جناب آقای محسن کرکه آبادی
  • مدیر پذیرش و امور مشتریان: جناب آقای علی قشلاقی
  • سرپرست بورس کالا: سرکار خانم فرناز افشاری
  • مدیر اداری : جناب آقای امید کیافر