ثبت نام
مراحل افتتاح حساب

۱عضویت در سایت

جهت انجام مراحل افتتاح حساب غیر حضوری، باید با نام کاربری و رمز عبور در سایت وارد شوید. در صورت عضویت قبلی ، وارد سایت شده و در صورت عدم عضویت، از لینک عضویت سایت اقدام نمایید.

۲تکمیل اطلاعات

لطفا مراحل ثبت نام را با دقت تکمیل نمائید. در طی مراحل نیاز به ارسال تصویر مدارک خواسته شده وجود دارد.

۳تأیید اطلاعات

اطلاعات تکمیل شده در بخش قبل را مرور نموده و در صورت نیاز تصحیح نمائید.

۴پیگیری درخواست

پس از تماس تلفنی کارشناس شرکت و تأیید نهایی اطلاعات قراردادهای مربوطه از بخش پیگیری درخواست در دسترس خواهد بود.

نکات مهم

۱) درخواست های وارد شده تا ساعت ۱۳ هر روز کاری در همان روز توسط کارشناس شرکت بررسی شده و تماس تلفنی با مشتری برقرار می شود درخواست های وارد شده بعد از ساعت ۱۳ در روز کاری بعد بررسی خواهند شد.

۲)خدمت ثبت نام غیر حضوری فقط در شهر تهران و هزینه 10000 تومان قابل ارائه می باشد که پس از تکمیل فرآیند ثبت نام توسط مشتری و تأیید نهایی کارشناس شرکت، قراردادهای مربوطه آماده شده و توسط پیک به آدرس مشتری ارسال می شود. مشتری قراردادها را امضاء نموده و احراز هویت می شود.

۳) در سایر مناطق کشور قراردادها می بایست توسط مشتری چاپ و امضاء شده و به همراه گواهی امضاء اخذ شده از دفاتر اسناد رسمی به آدرس پستی شرکت کارگزاری دلیران پارس، ارسال گردد.