مشاوره پذیرش اوراق بهادار

کارگزاری دلیران پارس پس از اخذ مجوز مشاور پذیرش از سازمان بورس آماده ارائه مشاوره و انجام کلیه امور اجرایی برای پذیرش اوراق بهادار یا کالا در هر یک از بورس ها و بازارهای خارج از بورس به نمایندگی از ناشر یا عرضه کننده کالا ها مشاوره در زمینه های زیر می باشد:

  • قیمت گذاری اوراق بهادار
  • طراحی اوراق بهادار
  • انواع سرمایه گذاری در اوراق بهادار
  • مدیریت ریسک
  • طراحی و تشکیل نهادهای مالی